David-Bone-fossil-hunt-at-Bracklesham-Bay

David Bone gives a talk about fossil hunting at Bracklesham Bay